Minden ami érdekes 2.Szabályzat
Szavazás
Teve-bigyó
Avatar írása
Bölcsességek
Start!
Profilunk
Játék linkek
Játék
Impresszum
Reklám
Vicces videók
Kristálygömb
Sport
Jeles napok, évfordulók
Történelem
Avatar írása 2. rész
Vélemény
Google
Avatar írása 3. rész
Egyiptom történelme
Fórum
GalériaÜdvözlök mindenkit, aki erre az oldalra látogatott, Ehnaton vagyok. Most a hatodikos történelmet fogjuk jól megtanulni és "kivesézni". Az ilyen:[ ] szögletes zárójelben látható számok azt jelentik, hogy a szóhoz magyarázat is társul.
Kezdjünk neki!

1. óra
A középkor kezdete

A Római Birodalom Európa, Észak-Afrika és Kis-Ázsia hatalmas területein egységes szervezett államot alkotott. A birodalom pusztulása után megszűnt az egység: Európa több államra (királyságra) szakadt. A Nyugatrómai Birodalom bukásával (Kr.u. 476) kezdődő korszakot középkornak nevezzük.
A következő órán a germánokról fogunk tanulni.

Házi feladat: az óra anyagát megtanulni, a Nyugatrómai Birodalom pusztulásának évszámát megjegyezni.

2. óra
A germánok

A Nyugatrómai Birodalom területére érkező barbárok többsége germán volt. A nagy létszámú germán népet sok önálló törzs alkotta. Törzseik élén királyok álltak. A germánoknál a férfiak többsége harcos volt.
A középkorban a földbirtok jelentette a legnagyobb értéket. Ezért a középkort a földbirtok latin elnevezéséről gyakran feudalizmusnak is nevezik.
A következő órán Róma pusztulásáról fogunk tanulni.

Házi feladat: az óra anyagát megtanulni.

3. óra
Róma pusztulása

A Római Birodalom fővárosa, Róma elnéptelenedett. Az egykor pompás Forum Romanumon kinőtt a fű. Éjjel nem volt tanácsos kilépni a házakból: a város lakatlan részeibe farkasok költöztek. Rátámadtak az emberekre.
A következő órákon az uradalomról tanulunk majd.

Házi feladat: megtanulni az óra anyagát.

4.-5. óra
Az uradalom

A középkorban minden termőföld a földesurak tulajdonában volt. Ezeket a birtokokat uradalomnak nevezték. A földesúr birtokának nagyobb részét a parasztoknak engedte át használatra. Az uradalom területén lakó és ott termelő parasztok voltak a jobbágyok. Az általuk használt uradalmi földek voltak a jobbágytelkek. A földbirtok kisebb részét a földesúr nem osztotta ki a jobbágyoknak, hanem saját használatára tartotta fenn. Itt termelték meg a földesúr, családja és a szolgák élelmét. Az uradalomnak ezt a részét majorságnak hívták.

A jobbágytelek több részből állt:
1. Minden jobbágy kapott egy házhelyet, ahová kis házat épített. A házhoz kert tartozott, amelyben zöldséget, gyümölcsöt termesztettek.
2. A falu határában minden jobbágynak szántóföldje volt, amelybe főleg valamilyen gabonafélét (búzát, árpát, rozst) vetett.
A következő órán a várbeli életről tanulunk.

Házi feladat: megtanulni az óra anyagát.

6. óra
Élet a várban

A korai középkorban a földesurak sem éltek sokkal kényelmesebben jobbágyaiknál. Váraik eleinte egyetlen toronyból álltak. Ez a földesúr Lakóhelye is volt, ezért a neve lakótorony lett. Eleinte nem tudtak fűteni, így télen állatbőrökkel igyekeztek védekezni a hideg ellen. A lakótornyot később fallal kerítették körül, a falon lőréseket vágtak, tornyokat építettek: kialakult a középkori vár.
A következő órákon a középkori keresztény egyházzal ismerkedünk.

Házi feladat: megtanulni az óra anyagát.


www.super2.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!